مبل هشت نفره ورونا

تماس بگیرید

مبل هشت نفره ورونا
پایه چوب راش گرجستان
کلاف داخل چوب نراده خشک شده
پارچه ترک و چین

دسته:

توضیحات