مبل هفت نفره ژینو

تماس بگیرید

مبل هفت نفره ژینو
پایه چوب راش گرجستان
کلاف داخل چوب نراده خشک شده
پارچه ترک و چین

دسته:

توضیحات