مبل هشت نفره تانیا

تماس بگیرید

مبل هشت نفره تانیا
پایه چوب راش گرجستان
کلاف داخل چوب نراده خشک شده
پارچه ترک و چین

دسته:

توضیحات