مبل هفت نفره مانیا

تماس بگیرید

مبل هفت نفره مانیا
پایه چوب راش گرجستان
کلاف داخل چوب نراده خشک شده
پارچه ترک و چین

دسته:

توضیحات