مبل هفت نفره لوسو

تماس بگیرید

مبل هفت نفره لوسو
پایه چوب راش گرجستان
کلاف داخل چوب نراده خشک شده
پارچه ترک و چین

دسته:

توضیحات