مبل هشت نفره مودیکا

تماس بگیرید

مبل هشت نفره مودیکا
پایه چوب راش گرجستان
کلاف داخل چوب نراده خشک شده
پارچه ترک

دسته:

توضیحات